................................................................... 

 Postadresse:  Tuv, 2900 Fagernes
 
 Telefon:   + 47- 91 32 40 77

E-post:               post@ysteriutstyr.no

....................................................................

 

     Utstyr  for småskala mjølkeforedling-

                    lave priser og høy kvalitet !