DESINFISERING AV VANN VED UV-BESTRÅLING  

Ultrafiolett bestråling har blitt en  vanlig metode for å desinfisere drikkevann i Norge. Den rivende teknologiske utviklingen som har skjedd innenfor UV-teknologien de senere år har ført til at UV-bestråling nå fremstår som et konkurransedyktig alternativ til klordesinfeksjon.
I følge Folkehelseinstituttets vannverksregister er det nå flere vannverk som benytter UV- enn klordesinfeksjon, men brorparten er relativt små vannverk. Norge har vært et foregangsland i å ta i bruk UV-bestråling til drikkevannsdesinfeksjon.

 

 

 Enkelt UV-anlegg  40 W  Kapasitet 40 l/min   

  40 l/min:    Pris kr 3200 + mva

 Kan også tilpasses 12v anlegg for eventuell solcelledrift, kr 750 +mva

Type

Kapasitet l/min

Effekt

Dimensjon

Rørdim.

Pris+mva

KC-UV10W-C
4,4
10W×1
290×51
1/4
1090
KC-UV14W-C
9
14W×1
350×51
1/2”
1390
KC-UV23W-C
28
23W×1
500×63
3/4”
1980
KC-UV28W-A
36
28W×1
600×89×150
3/4”
3050
KC-UV40W-A
40
40W×1
920×102×160
1”
3490

 

UV-DESINFISERING

Friskt og reint  vann er en av våre viktigste naturressurser og svært viktig for helsa vår. Det er også et av de viktigste kravene til en sikker matproduksjon. Beklageligvis er det ofte vanskelig å være sikker på at vannet ikke er forurenset av bakterier og andre uønskede organismer. Dette kommer av at mikroorganismene er en naturlig bestanddel av alle overflater som kommer i kontakt med oksygen. Mange av disse organismene har et potensial til å forårsake sykdom. Slike mikroorganismer kalles ofte for patogener.
 Desinfisering av slike organismer kan utføres på ulike måter. En måte å gjøre dette på er å nytte ultrafiolett bestråling eller UV.
Dette er en meget effektiv og akseptabel måte å desinfisere vann slik at det tilfredstiller mikrobiologiske krav.

 

HVORDAN  VIRKER UV-DESINFISERING ?


Vann strømmer inn i et rensekammer, og blir eksponert for ultrafiolett lys eller UV-bestråling. Lampene som brukes til slik bestråling lager en bølgelengde på 253, 7 nanometer. Riktig brukt skal denne bølgelengden drepe 99,99 % av bakterier, virus alger og andre mikroorganismer. Vannet er ferdig til bruk når det forlater rensekammeret.


FORDELENE.

Desinfeksjon ved hjelp av giftige og dyre kjemikalier blir overflødig. Rask behandling, lite vedlikehold og enkel håndtering gir vannbehandling med svært lave kostnader. Etter utført montering er det ikke andre krav enn årlig skift av lysrøret og at kvartsrøret, som rommer lysrøret blir rengjort en gang i blant.

 

VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ

Skal et UV- anlegg fungere etter forutsetningene  må det være klart. Slam, humuspartikler og andre forhold som gjør vannet uklart vil forstyrre strålingen, og senke effekten av  lyset. UV-anlegg må derfor under slike forhold kombineres med enkel filtrering av disse partiklene.  Høyt innhold av jern, mangan etc, som gjør vannet hardt, kan også redusere effekten. En fullgod virkning av et UV-anlegg bør derfor kombineres med en vannprøve, der vannets egenskaper blir kartlagt.